สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


ใครบ้างที่ควรทานอาหารเสริม

    1. ระบบย่อยอาหารไม่ดี อาหารเสริมเป็นสารอาหารที่จำเป็นที่ร่างสามารถย่อยได้ง่ายกว่าอาหารปกติ

     2. แพ้อาหาร การงดเว้นไม่รับประทานอาหารบางหมู่ เช่น ในกรณีของคนที่แพ้กลูเตน หรือแลคโตส ซึ่งนั่นก็
         หมายความว่าคุณจะสูญเสียแหล่งของอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ไทอามีน ,ริโบฟลาวีน หรือ แคลเซียม

     3. รับประทานผักจากการเพาะปลูกด้วยวิธีต่างกัน วิธีการเพาะปลูกมีอิทธิพลต่อคุณภาพของอาหาร
         (คุณภาพของดิน,การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก ,การเลือกใช้ชนิดของปุ๋ย, ย่าฆ่าแมลงแบบธรรมชาติ
          หรือเคมี) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เชอร์เวล คูเปอร์ ได้สาธิตให้เห็นว่า การใช้เทคนิคการเพาะปลูกที่
          แตกต่างกัน จะมีผลอย่างมากต่อปริมาณและคุณภาพของ วิตามินในผลิตผล

     4. ได้รับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย แผลจากไฟไหม้หรือเกิดจากการอักเสบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สูญเสีย
          โปรตีน และสารจำเป็น เช่น วิตามิน และเกลือแร่ การผ่าตัดจะทำให้ร่างกายต้องการสังกะสี วิตามินอี และ
          สารอาหารที่จะนำไปเสริม กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น การซ่อมแซมกระดูกที่หักจะเป็นไป
          อย่างเชื่องช้า หากร่างกายมีปริมาณแคลเซี่ยมและวิตามินซีไม่เพียงพอ และในทางกลับกัน กระดูกจะติด
          กันเร็วขึ้น เมื่อได้รับการเสริม ด้วยวิตามินดังกล่าว เมื่อมีการติดเชื้อ ร่างกายจะต้องการสังกะสี แมกนีเซียม
          วิตามินบี 5 บี 6 เพิ่มอย่างมาก

     5. มีความเครียด ความเครียดเป็นสาเหตุของนิสัยการรับประทานที่ไม่ถูกต้อง รับประทานอาหารผิดเวลาดื่ม
          เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปทำให้ระดับสารอาหารลดลง การรับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมจะ
          ช่วยรักษาระดับของสารอาหารในร่างกายได้

     6. อาการและความเครียดก่อนมีประจำเดือน (P.M.T. – Prementrual tension) หรือ (P.M.S – Pre
         mentrual  syndrome) จากการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากว่า 60% ของผู้หญิงทุกข์ทรมาน จากอาการต่าง ๆ ก่อนมี
         ประจำเดือน เช่น อาการปวดศรีษะหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย  บวมน้ำ (หน้าท้องใหญ่) หน้าอกเหลว หดหู่ เชื่องซึม
         เครียด อาการเหล่านี้จะหายไปถ้ารับประทานวิตามิน บี 6  เสริม

     7. รับประทานยาคุมกำเนิด  การรับประทานอาคุมกำเนิด ทำให้การดูดซึมกรดโฟลิคลดลง และเพิ่มความต้อง
         การวิตามินบี 6  ของร่างกายรวมทั้งวิตามินซี สังกะสี และ ไรโบฟลาวิน

     8. มีการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ ทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่าปรกติ ทั้งเพื่อความเจริญเติบโตของ
         ทารก และช่วยให้แม่คลอดง่าย  สารอาหารที่ร่างกายต้องการเพิ่มมากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่
         วิตามินกลุ่ม บี โดยเฉพาะ วิตามินบี  1, 2, 3, 6 กรดไฟลิค บี ,12 , วิตามินเอ, ดี, อี และเกลือแร่ เช่น
         แคลเซี่ยม,เหล็ก,เม็กนีเซียม ,สังกะสี และฟอสฟอรัส เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาแพทย์ให้
         กำเนิดสารอาหารที่ร่างกายต้องการระหว่างการตั้งครรภ์

     9. เป็นวัยรุ่น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง 13-19 ปีนั้น ทำให้ร่างกายต้องการ
         สารอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ จะมีผล อย่างมาก ต่อการพัฒนาทาง
         ด้านร่างกาย ชีวเคมี และการพัฒนาอารมณ์ของกลุ่มวัยนี้

     10. มีการจำกัดอาหาร บางคนรับประทานอาหารแต่เพียงเล็กน้อยแม้ว่าอาจจะไม่มีจุดประสงค์ละลดน้ำหนัก
          จากการสำรวจทางด้านโภชนาการของสหรัฐอเมริกาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว  ผู้หญิงจะรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่
          ด้วยการรับประทานอาหารที่ให้ พลังงาน 7,560 กิโลจูลต่อวัน ซึ่งอาหารในระดับนี้มักจะมี ไทอะมีน
          แคลเซียม และเหล็กอยู่น้อย

     11. เป็นนักกีฬา นักกีฬาจะต้องรับประทานอาหารจำนวนมาก และเผชิญกับความเครียดมากพอสมควร ปัจจัย
           เหล่านี้มีผลกระทบต่อความต้องการ วิตามินกลุ่มบีและซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุเหล็ก    พวกเขาเหล่านี้ขาด
           วิตามินและสารอาหารต่าง ๆ  หลายชนิด การสูญเสียเกลือแร่เป็นเรื่องที่พบเสมอในพวกนักกีฬา

      12. มีอาการขึ้นกับวิตามินเนื่องจากพันธุกรรม บางคนต้องการวิตามินตัวใดตัวหนึ่ง ในจำนวนมากกว่าคน
           ธรรมดาทั่วไป  คนเหล่านี้จำเป็นต้องรับประทานอาหารวิตามินที่ขาดชนิดนั้นเสริม เพื่อป้องกันการขาด

     13. ชีวภาพของแต่ละบุคคล เป็นเรื่องปรกติที่ความต้องการวิตามินและเกลือแร่ในแต่ละวันของแต่ละคน อาจ
           แตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่มีการแนะนำอย่างเป็นทางการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีอาชีพที่ใช้พลังงานสูง
           เช่น นักกีฬา และผู้ใช้แรงงานซึ่งก็ต้อง พิจารณาถึงน้ำหนักตัวรูปร่างด้วยการรับประทานอาหารประเภท
           โปรตีนมีผลต่อความต้องการวิตามินบี 6 ของร่างกายและวิตามิน บี 1 มีความเกี่ยวข้องกับประมาณอาหาร
           ที่ร่างกายได้รับเมื่อคิดเป็นกิโลจูล

     14. มีปริมาณสำรองของร่างกายต่ำ ถึงแม้ว่าร่างกายสามารถเก็บสะสมวิตามินบางชนิดเก็บสำรองไว้ใน
           ร่างกายได้ เช่น  วิตามินเอ และอี แต่ยังพบว่ายังมีประชากรที่มีระดับวิตามินเอน้อยจนจัดอยู่ถึงขั้น “เสี่ยง”
           วิตามินเอเมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพดีของผิวพรรณและเยื่อเมือก(รวมทั้งโพรงจมูกและปอดและสายตา)

     15.เป็นผู้สูงอาย ผู้สูงอายุมักจะรับประทานวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล็ก
          แคลเซียม และสังกะสี   มักพบว่ามีการขาดกรดโฟลิคควบคู่ไปกับการขาดวิตามินซี  ปริมาณอาหารที่มี
          กากใยมักจะลดลง  พบการขาดวิตามิน บี 2  และวิตามิน บี 6 ด้วยการขาดสารอาหารดังกล่าวอาจมีสาเหตุ
          จากการที่ประสาทรับรสและกลิ่นเสื่อมลง การหลั่งเอนไซม์ของระบบย่อยอาหารลดลง โรคเรื้อรัง หรืออาจ
          เป็นเพราะความบกพร่องบางประการของร่างกาย

         เมื่อท่านทราบแล้วว่า “ใครบ้าง? ที่ต้องการอาหารเสริม” ผู้เลือกบริโภคให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ที่มีความต้องการ “อาหารเสริม” และลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องได้รับ “อาหารเสริม” รับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ได้ดีที่สุด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.popcare.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
253 หมู่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ. เชียงใหม่ 50140
สำนักงานใหญ่ โทร.053-325344-5
ฝ่ายขาย 086-431-9489, 081-603-4412, 086-429-8016
Search powered by Google™