สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg

 
 
 

                                        แฮปปี้ไลฟ์

 
    บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 จัดจำหน่ายสาหร่าย
เกลียวทองเป็นเจ้าแรกของแท้ต้นตำรับภายใต้แบรนด์   H-Life    ดำเนินกิจการมา
ยาวนานกว่า 23 ปี การันตีถึงความสำเร็จในการบริหารงาน    และทำตลาดสาหร่าย
เกลียวทองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย    นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยในการบริโภค    และการให้ข้อมูลทาง
โภชนาการที่ถูกต้อง การตอบคำถามที่ชัดเจนโดยมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรืองานวิจัยที่
น่าเชื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง   เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจ
ก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์  และสิ่งที่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้แฮปปี้ไลฟ์ยืนหยัดยาวนาน
กว่า 23 ปี  ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศนั่นคือ  ความซื่อสัตย์
ชัดเจน และรวดเร็ว  ซึ่งหัวใจสำคัญของบริการที่ทำให้แฮปปี้ไลฟครองใจลูกค้า
ตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึง ปัจจุบัน
 
ทะเบียนการค้า / ทะเบียนการค้าอิเล็คทรอนิกส์
 
 
ที่อยู่ แฮปปี้ไลฟ์
 
11/34 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 053-111684, 08-1603-4412, 08-6431-9489, 086-429-8016
 
 
แผนที่ สำนักงาน แฮปปี้ไลฟ์
   
 
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™