สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


สาหร่ายเกลียวทอง
กับการรักษารูปร่างและน้ำหนักตัว


                      สำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน และต้องลดน้ำหนักให้ได้ 4 -5 กิโลกรัมภายใน
2 อาทิตย์ มีวิธีง่าย ๆ โดยการลดอาหารอื่น แล้วทดแทนด้วยสาหร่ายเกลียวทองทุก ๆ มื้อ ไม่ว่าจะเป็น
มื้อเช้า กลางวัน หรือเย็นดังนี้ี้


      1. น้ำส้ม หรือน้ำมะนาว 1 แก้ว

      2. น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา

      3. สาหร่ายเกลียวทอง H – Life จำนวน 4 แคปซูล/เม็ด (ขนาด 500 มก.)


      ในตอนเช้าหรือตอนเย็นอาจทดแทนรายการที่ 1 ด้วยน้ำส้มคั้นสด หรือน้ำ
ในตอนกลางวันอาจใช้น้ำคั้นผักสดแทนและอาจมีเนื้อผลไม้บ้างก็ได้ แต่ต้องเคี้ยว
ช้า ๆ ให้ละเอียดก่อนกลืนลงไป

   
         น้ำผลไม้หรือน้ำผักสดดังกล่าวจะต้องอมและกลั้วไปมาอยู่ในปากให้ทั่วก่อนที่จะกลืนอย่าดื่มลงคอไปอย่างรวดเร็ว
วิธีนี้จะเป็นวิธีการชะล้างของเสียในร่างกายก่อนที่จะลดน้ำหนักจริง ซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดและสามารถรักษารูปร่างและ
น้ำหนักไว้ได้ ในการลดอาหารระยะแรกให้ลดปริมาณอาหารจากที่เคยกินลงประมาณ 1/4 แล้ว 1/3 แล้ว 1/2 ส่วน
ตามลำดับโดยทดแทนอาหารที่ลดลง ด้วย
สาหร่ายเกลียวทอง (ในปริมาณอาหารที่ทัดเทียมกัน) ภายใน 1-2 เดือน
น้ำหนักจะลดลงได้พอสมควร   และรู้สึกว่าร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้น หลังจากนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการลดน้ำหนักลง

                                                                            วิธีการลดความอ้วนส่วนใหญ่มักจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง แต่ถ้า
                                                                   อดอาหารและทดแทนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง  บุคคลผู้นั้นนอกจากจะมี
                                                                   สุขภาพดีขึ้นแล้วยังสามารถพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพขึ้นอีกด้วย

                                                                              ในปี 1986 ได้มีการทดลองในประเทศเยอรมัน เพื่อทดสอบผลที่มีต่อ
                                                                           การลดความอยากอาหารและเพื่อหาผลข้างเคียง โดยใช้กับคนไข้โรค
                                                                           อ้วนซึ่งเป็นคนไข้นอก จำนวน 15 คน  คนไข้เหล่านี้อยู่ในระหว่างการ
                                                                           ลดน้ำหนักโดยลดอาหาร  (Weight reduction diet)  และให้รับ
                                                   สาหร่ายเกลียวทอง ก่อนอาหารทั้ง 3 มื้อ เวลา 4 อาทิตย์และให้รับประทาน
ยาหลอกอีก 4 อาทิตย์  และตามด้วยสาหร่ายเกลียวทองอีก 4 อาทิตย์ และให้รับประทานยาหลอกอีก 4 อาทิตย์
 
       ผลการทดลองพบว่า การรับประทานสาหร่ายเกลียวทอง H-Life มื้อละ 2.8 กรัม (ประมาณ 5 เม็ด) วันละ 3 มื้อ
  ก่อนอาหารเป็นเวลา 4 อาทิตย์ ทำให้น้ำหนักลดลง 1.4 กก. และนอกจากนี้ปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือดก็ลดลงอย่างเห็น
  ได้ชัดโดยไม่มีผล ข้างเคียง การทดลองสรุปได้ว่า ถ้ารับประทานสาหร่ายเกลียวทองน่าจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วขึ้น
   
   
 
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
  Search powered by Google™