สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg                  สาหร่ายเกลียวทองช่วยลดคลอเรสเตอรอล

      ปัจจุบันเราได้ตระหนักดีถึงความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งนอกจากจะปรับปรุงเรื่องอาหารการกินแล้ว ยังได้มีการค้นคว้า
เพื่อหาอาหารธรรมชาติที่มีผลต่อการลดระดับของคลอเรสเตอรอลสาหร่ายเกลียวทองเป็นอาหารธรรมชาติชนิดหนึ่ง
ที่นักวิทยาศาสตร์ได้มีความสนใจและเริ่มทดลองในหนูพบว่าสาหร่ายเกลียวทองสามารถลดคลอเลสเตอรอลในเลือด

ของหนูทดลองได้ หลังจากนั้นจึงได้นำสาหร่ายเกลียวทอง มาทำการทดลองกับมนุษย์ เป็นชายจำนวน 30 คนที่มี
ระดับคลอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงเล็กน้อย และมีปริมาณไขมันในเลือดสูง ผลปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้รับ

ประทานสาหร่ายเกลียวทองไปแล้ว 8 สัปดาห์ ชายเหล่านั้น มีระดับคลอเลสเตอรอลและปริมาณไตรกลีเซอไรด์
ลดลง ทั้งที่ชายเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทานแต่อย่างใดเพียงแต่รับประทาน สาหร่ายเกลียวทอง
เพิ่มไปด้วยเท่านั้น

การทดลองนี้ Department of Internal Medicine แห่ง Tokai University
เป็นผู้ดำเนินการและได้สรุปว่าสาหร่ายเกลียวทอง มีผลทำให้คลอเลสเตอรอล
ในเลือดลดต่ำลงและมีแนวโน้มในทางที่เป็นผลดีต่อหัวใจ ทั้งนี้ เพราะตัวชี้วัด
การเกิดหลอดเลือดตีบแข็งดีขึ้น และไม่พบว่ามีผลข้างเคียง

ได้มีเอกสารที่ตีพิมพ์และยืนยันถึงงานวิจัยที่พบว่า GLA
(Gamma Linolenic Acid) ช่วยลดคลอเลสเตอรอลได้
สาหร่ายเกลียวทองมี GLA อยู่ในปริมาณมากดังนั้นผู้ที่
รับประทานสาหร่ายเกลียวทองก็จะได้รับสาร GLA นี้
ด้วยและเมื่อรับประทานสาหร่ายเกลียวทองเป็นประจำ
แล้วระดับคลอเรสเตอรอลจึงลดลง

 
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™