สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


ธาตุเหล็กในสาหร่ายเกลียวทอง
          กับภาวะโลหิตจาง

         เหล็กเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มักจะขาดกันเสมอ ภาวะเลือดจาง
เนื่องจากธาตุเหล็กมักพบมากในผู้หญิง เด็ก คนชรา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสตรีที่ลดน้ำหนักโดยการอดอาหาร เหล็กเป็นธาตุที่สำคัญสำหรับ
การสร้างเม็ดเลือดแดงและระบบภูมิคุ้มกัน    แต่ธาตุเหล็กที่ใช้เป็น
อาหารเสริมนั้นมักจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไม่ค่อยดี    ปริมาณธาตุ
เหล็กที่ร่างกายสามารถใช้ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการประเมิน
ประสิทธิภาพของอาหารเสริมธาตุเหล็กเป็นที่รู้กันว่า  สาหร่าย-
เกลียวทอง
มีปริมาณธาตุเหล็กมาก จึงได้ทำการทดลองเปรียบเทียบ
กับอาหารเสริมธาตุเหล็กที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งอยู่ในรูปของเหล็กซัลเฟต
พบว่า
หนูที่ให้กินสาหร่ายเกลียวทอง   สามารถดูดซึมธาตุเหล็กได
  มากกว่าหนูที่ให้กินอาหารเสริมธาตุเหล็กที่มีขายในท้องตลาดถึงกว่า 60%
   
          ผู้ทดลองได้นำเสนอว่า สาหร่ายเกลียวทองมีธาตุเหล็กที่ร่างกายสามารถใช้ได้ในปริมาณมาก ในการ
   ทดลองก่อนหน้านี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่า สาหร่ายเกลียวทอง มีประสิทธิภาพในการแก้ไข ภาวะเลือดจางในหนูได้
   
          การทดลองในญี่ปุ่นกับเด็กสาวจำนวน 8 คน ที่อดอาหารเพื่อให้หุ่นเพรียวพบว่า เด็กเหล่านี้มีอาการเลือดจาง
  อย่างอ่อนมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ แพทย์ได้จ่ายสาหร่ายเกลียวทองให้รับประทานหลังอาหารมื้อละ 4 กรัม
  เป็นเวลา 30 วัน พบว่าเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น ถึง 21% จาก 10.9 เป็น 13.2 ซึ่งเป็นภาวะที่ถือได้ว่าเป็นปกติ
   
       สาเหตุที่สำคัญของโรคโลหิตจางคือ
   
       1. เสียเลือดมาก
       2. ขาดธาตุเหล็ก
       3. การผลิตเม็ดเลือดลดลง
   
       โรคโลหิตจางมี 2 แบบ คือ
   
       1. โลหิตจางอันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก
       2. โลหิตจางชนิดเฉียบพลันหรือมะเร็งเม็ดเลือดอันเนื่องมาจากการขาดวิตามิน B12
   
          จากสถิติปรากฏว่า โรคโลหิตจางพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้เพราะผู้หญิงจะสูญเสียธาตุเหล็ก อันเนื่องมาจาก
  ประจำเดือน การคลอดบุตร นอกจากนี้ผู้หญิงมักอดอาหารเพื่อรักษาทรวดทรง หรือดื่มน้ำอัดลมและกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์
   
          แม้ว่าการขาดธาตุเหล็กจะเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคโลหิตจาง แต่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญมาก เหล็กเป็นส่วน
  ประกอบที่จำเป็นของกล้ามเนื้อและเม็ดโลหิตแดง ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในกระแสโลหิต    มีหน้าที่รับออกซิเจนที่เรา
  หายใจผ่านปอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อไม่มีเหล็กร่างกายก็ไม่สามารถสร้างเม็ดโลหิตแดงได้
   
           หากอาหารประจำวันมีเหล็กน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ เม็ดโลหิตแดงที่สร้างขึ้นจะมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อยลง
  ทำให้โลหิตไม่แดงเท่าที่ควร ถ้าปริมาณเหล็กในเซลล์ของกล้ามเนื้อน้อยทำให้ผิวหนังซูบซีด   ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางอย่าง
  รุนแรงอาจมีอาการเหนื่อยง่าย  ปวดศรีษะ  หายใจขัด  โดยเฉพาะเมื่อตอนออกกำลัง
   
           อาหารที่ให้เหล็กมากได้แก่ เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อที่มีสีแดง เครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับ เลือด ไข่แดง และผักใบเขียว
   
           อาหารที่กำหนดให้ผู้เป็นโลหิตจางรับประทานนั้น ต้องเป็นอาหาร ที่มีแคลอรี่สูง มีโปรตีนและวิตามินมาก รวมทั้ง
  ต้องมีธาตุเหล็กและสารอาหารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างพอเพียงสาหร่ายเกลียวทองสไปรูลิน่ามี
  ปริมาณเหล็กประมาณ 15 มก. ต่อ 10 กรัม  เท่ากับ 50% ของปริมาณที่ต้องการต่อวันในสตรีตามที่ฝ่ายวิชาการ
  สาธารณสุข (RDA) ได้แนะนำไว้
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™