สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


                  สาหร่ายเกลียวทองช่วยยับยั้ง HIV

        ขณะนี้   National Cancer Institute    ได้คัดสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเล
มากกว่า 18,000 ชนิด เพื่อหาตัวยาที่สามารถยับยั้งการเจริญของเนื้องอก ไวรัสหรือ
เชื้อรา และที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ ในปี 1986 National Cancer Institute
ได้เริ่มทดสอบสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เพื่อใช้ยับยั้งไวรัสเอดส์และ
มะเร็งกว่า 100 ประเภท 3 ปีต่อมา National Cancer Institute    ก็ประกาศว่า
สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินให้ผลเป็นที่น่าพอใจต่อเชื้อไวรัสเอดส์สารสกัด
ที่ว่านี้คือ สารธรรมชาติ ซัลโฟไลปิด (Sulfolipid) ที่มีอยู่ในกลัยโคไลปิด (glycolipid)
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนั่นเอง National Cancer Institute ได้จัดสารนี้เป็น
สารอันดับแรก ๆ เพื่อทำการทดลองต่อและได้ทดลอง
กับสัตว์มานับปีแล้ว National
Cancer Institute ย้ำว่าการทดลองโครงการที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้ง ที่จะทดลองกับมนุษย์
ที่ติดเชื้อเอดส์นั้น ยังไม่สามารถกระทำได้จนกว่าจะสามารถผลิตสารซัสโฟไลปิดได้ในปริมาณ
มากพอ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ยังได้ให้ความคิดเห็นต่ออีกว่า ถ้าซัลโฟไลปิด มีผลต่อเชื้อเอดส์ได้ การใช้
สาหร่ายเกลียวทองร่วมกับยาอย่าง AZT ก็จะปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   
          นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เช่น Lyngbya, Anabaena, Phormidium
  และ Oscillatoria ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกับสาหร่ายเกลียวทอง องค์ประกอบ 4-8% เป็นซัลโดไลปิด สาหร่าย
  สีเขียวแกมน้ำเงินชนิดนี้สามารถทำการเพาะเลี้ยงโดยบังคับให้มีปริมาณไลปิดสูง ๆ ได้ ดังนั้นเชื่อว่าในไม่ช้าก็จะ
  สามารถเพาะเลี้ยงและนำมาสกัดสารยับยั้งมะเร็งและเอชไอวี
   
   
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™