สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


         สาหร่ายเกลียวทองกับระบบภูมิคุ้มกัน

        ทั่วโลกได้มีความพยายามที่จะหาสารอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันหรือยับยั้งการเกิดมะเร็ง   ซึ่งมุ่งไปที่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ทั้งนี้
เป็นเพราะในสาหร่ายกลุ่มดังกล่าว เช่น สาหร่ายเกลียวทองสไปรูลิน่า มีสารโปรตีน สีน้ำเงิน
อยู่เป็นจำนวนมาก นั่นคือ ไฟโคไซยานิน


        งานวิจัยของญี่ปุ่นได้มีการสกัดสารไฟโคไซยานิน แล้วนำไปให้หนูทดลองที่เป็นโรค
มะเร็งตับกิน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสาหร่ายเกลียวทอง(สไปรูลิน่า) มีอัตรารอดสูงกว่ากลุ่มควบ
คุมที่ไม่ได้รับ สาหร่ายเกลียวทอง ในการทดลอง 5 อาทิตย์ กลุ่มที่ได้รับสาหร่ายเกลียวทอง
มีอัตราการรอด 90% ในขณะที่กลุ่ม ควบคุมรอดเพียง 25% และหลังจาก 8 อาทิตย์
กลุ่มที่รับสาหร่ายเกลียวทอง
ยังเหลือรอดถึง 25% ในขณะที่กลุ่มควบคุมตายหมด  
แสดงให้เห็นว่าไฟโคไซยานิน น่าจะช่วยเพิ่มอัตรา การรอดของ หนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็ง
         
         ได้มีการทดลองตรวจหาเม็ดเลือดขาว หรือลิมโฟไซด์ (Lymphocyte) ในเลือดหนูพบว่าหลังจากรับสาหร่ายเกลียวทอง
  ไป 2 อาทิตย์ ปริมาณลิมโฟไซด์ในเลือดของกลุ่มที่ได้รับสาหร่ายเกลียวทอง จะมากกว่ากลุ่มควบคุมและเท่ากับ หรือมากกว่า
  กลุ่มหนูปกติที่ไม่เป็นโรค
   
          ผลการทดลองข้างต้นทำให้เชื่อได้ว่า ไฟโคไซยานิน ไม่เพียงแต่จะทำลายเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่ได้ช่วยทำให้ความ
  ต้านทานของร่างกายดีขึ้น, ช่วยป้องกันโรคเสื่อมโทรมของอวัยวะโดยเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันโดยทั่วไป โดยทำงาน
  ผ่านทางระบบน้ำเหลือง  (หน้าที่โดยทั่วไปของระบบน้ำเหลืองคือ บำรุงรักษาอวัยวะภายในร่างกาย, ป้องกันโรคมะเร็ง,
  โรคแผลเปื่อย, การตกเลือด, และโรคอื่น ๆ)
 
         เอกสารการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น บันทึกไว้ว่าถ้ารับประทานไฟโคไซยานินวันละนิด จะช่วยรักษาหรือกระตุ้น
  การควบคุมการทำงานของเซลล์ ซึ่งป้องกันการแพร่กระจายตัวของก้อนเนื้องอก เช่น มะเร็งหรือยับยั้งการเจริญ หรือการ
  กลับมาเป็นโรคใหม่ซึ่ง เอกสารดังกล่าวแนะนำให้กินวันละ 0.25 -2.5 กรัม
   
         ดังนั้นเมื่อพิจารณา จากปริมาณไฟโคไซยานินที่มีอยู่ในสาหร่ายเกลียวทอง แล้วรับประทานสาหร่ายเกลียวทอง
  เพียงวันละ 8 เม็ด ก็น่าจะเป็นการเพียงพอตามที่เอกสารจดทะเบียนแนะนำ
   
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™