สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


                  สาหร่ายเกลียวทอง ช่วยลดพิษ
             สารปรอทและยาอันตรายที่มีผลต่อไต

        ไตทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการทำความสะอาดร่างกายให้ปลอดสารพิษ เป็นที่
ยอมรับกันดีว่าโลหะหนักและยาหลายชนิดเป็นพิษต่อไต นักวิทยาศาสตร์สนใจ ค้นหา
สารที่จะช่วยไตในการขจัดพิษจากผลข้างเคียงของโลหะหนัก หรือจากการกินยารักษา
โรคมากเกินไป


        ในงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่าสาหร่ายเกลียวทอง  ช่วยลดพิษของโลหะ
หนักและพิษของยารักษาโรคบางชนิด ที่มีต่อเนื้อเยื่อไตของหนูทดลอง ดรรชนีที่ใช้วัด
ความเป็นพิษที่มีต่อไตคือ Blood urea nitrogen (BUN) หรือ serum creatinine
ซึ่งเมื่อหนูได้รับอาหารที่ผสม
สาหร่ายเกลียวทอง 30% พบว่า BUN และ serum
creatinine ลดลงอย่างรวดเร็ว
 
         หลังจากหนูได้รับการฉีดสารละลายโลหะปรอทในระดับสูงพบว่า BUN เพิ่มขึ้นเป็น 310% และลดลงเหลือ 209%
  เมื่อได้รับสาหร่ายเกลียวทอง ส่วน serum creatinine นั้น เพิ่มขึ้นเป็น 198% แต่เมื่อได้รับ สาหร่ายเกลียวทอง
  ก็ลดลงเหลือเพียง 157% การทดลองกับยารักษาโรค เช่น ยาแก้ปวด para-Aminophenol , ยาปฏิชีวนะ Gentamicin
  และยาแก้โรคมะเร็ง Cis-dechloro-diaminoplatinum ก็จะให้ผลการทดลองใกล้เคียงกัน หนูทดลองทุกตัวแสดงให้
  เห็นว่า สาหร่ายเกลียวทอง ช่วยลดระดับ BUN และ serum creantine ได้อย่างมากและมี 2 รายที่สามารถทำให้
  serum creatinine ลดลงสู่ระดับเดิม
 
  การศึกษาครั้งนี้พบว่า สาหร่ายเกลียวทอง จะมีผลต่อการขจัดพิษของโลหะหนักจากไต และยังเชื่ออีกว่าถ้ากิน สาหร่าย-
  เกลียวทอง ร่วมกับยารักษาโรคที่หมอจ่ายให้ก็จะช่วยลดพิษของยาที่มีต่อไตได้
 
          ผลข้างเคียงของยาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมอไม่สามารถจ่ายยาบางชนิดได้ตามขนาดที่ควรจะเป็น จึงทำให้โรค
  หายช้าหากใช้สาหร่ายเกลียวทอง ร่วมกับยาที่จ่ายให้คนไข้ก็จะสามารถสั่งยาในขนาดที่สูงขึ้นได้ โรคจะหายได้เร็วขึ้น
  งานวิจัยต่อ ๆมาได้มีการ พยายามศึกษาถึงว่าสาหร่ายเกลียวทองช่วยขจัดพิษได้อย่างไร และได้มีการตั้งสมมุติฐานว่า
  ไฟโคไซยานิน (phycocyanin) สารสีน้ำเงินที่อยู่ในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) เป็นสารที่ทำหน้าที่ในการขจัดพิษ
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™