สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg

  สาหร่ายเกลียวทองกับอาการเมาค้าง

        เมื่อเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์เกือบทั้งหมด (90-98%) จะถูก
ดูดซึมจาก กระเพาะอาหารและลำไส้แล้วส่งผ่านหลอดเลือด ไปยังตับเพื่อกรองออกทิ้ง


      กระบวนการย่อยสลายแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ตับมีดังนี้คือ

     1. เป็นการย่อยสลายแอลกอฮอล์ด้วยปฏิกิริยาของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนชั่น
         (dehydrogenation enzyme) ทำให้แอลกอฮอล์กลายเป็นสารใหม่ คือ
          อะเซตตัลดีฮายด์(acetaldehyde) ซึ่งเป็นสารพิษเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้เกิด
          อาการเมาค้าง ท้องร่วง อาเจียน และปวดหัว
    2. เอ็มอีโอเอส (alcohol oxidizing enzyme) จะทำปฏิกิริยากับสารพิษนี้จนถึง
         ขั้นสุดท้ายได้เป็นน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในที่สุดก็จะถูกขับออกจากร่างกายไป
        
        แต่ถ้าดื่มเหล้าปริมาณมาก การทำงานของตับก็เป็นไปอย่างลำบากและเป็นภาระอันหนักของตับที่จะต้องขจัดสารพิษ
 เหล่านี้ ให้หมดไปจากร่างกาย   ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตับจะสามารถขจัดได้ต่อชั่วโมงนั้นเพียงประมาณ 10 มิลลิลิตร
(1/3 ออนซ์) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ตับจะสามารถสลายเหล้าสาเก (เหล้าญี่ปุ่นทำจากข้าว) ได้เพียง 3 – 3.5 ออนซ์/ชั่วโมง
(ตับของแต่ละคนมีความสามารถ ขจัดแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณไม่แตกต่างกันมากนัก)
       ดังนั้นถ้าตับแข็งแรงอยู่ การดื่มเหล้าบ้างในปริมาณที่ตับสามารถขจัดได้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดเลย
แต่ในความเป็นจริงแม้ว่าเราจะพูดกันว่าจะดื่มในขอบเขตที่กำหนดคือ  กำหนดตัวเองให้ดื่มได้ไม่เกิน 3 ออนซ์ / 1 ชั่วโมง
แต่ไม่ช้าเราก็จะดื่มเกินกว่านั้นและก็เมาในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นถ้าไม่กินกับแกล้มอะไรเลยในระหว่างดื่มร่างกายก็จะขาด
โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ในที่สุดก็จะทำให้ตับอ่อนแอและลดประสิทธิภาพลงกว่าครึ่ง ถ้าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนชั่น
เอนไซม์ และเอ็มอีโอเอส ไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์ออกนอกร่างกายได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดก็จะสูงขึ้นและ
ร่างกายก็จะมีอาการมึนเมา
       แพทย์ชาวญี่ปุ่น โนบุสุ อิจิมา ศาสตราจารย์ในโรงพยาบาลแห่งวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เซนต์แมรี่แอนด์   รายงานว่า
ถ้ารับประทานสาหร่ายเกลียวทองประมาณ 4-5 เม็ด ก่อนการดื่มสุราจะช่วยไม่ให้มีอาการเมาค้างได้ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่าโปรตีนสูงใน สาหร่ายเกลียวทองได้ช่วยป้องก้นตับจากพิษของแอลกอฮอล์
   
   
   

 

11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™