สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์   

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg  โรคตา


        โรคเกี่ยวกับตาได้เพิ่มมากขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ เช่น โรคต้อหิน  ต้อกระจกและ
การสูญเสียเรตินาอันเนื่องจากโรคเบาหวานและโรคสายตาสั้นในนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา โรคเหล่านี้บางทีเกิดขึ้นเนื่องจากมีโรคชรามาเกี่ยวข้อง เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวาน


        ดร.ยาชิโตะ ยามาซากิ แพทย์ชาวญี่ปุ่นได้เริ่มใช้ สาหร่ายเกลียวทอง
ช่วยในการบำบัดคนไข้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 1976 โดยใช้เสริมกับยาสมัยใหม่
ที่ใช้รักษาโรคตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตาที่เกี่ยวข้องกับโรคชรา


       ดร.ยาชิโตะ ยามาซากิ ได้รายงานว่า 90% ของคนไข้โรคต้อกระจกจำนวน 480 รายนั้น โรคได้หยุดการแพร่เชื้อ
  หรือสายตาดีขึ้น และคนไข้380 รายนั้น มีความดันโลหิตและอาการของเส้นเลือดในเรตินาตีบดีขึ้น
   
        คนไข้ที่แพทย์จ่าย สาหร่ายเกลียวทอง ให้นี้ได้รับคำสั่งให้ดูแล และปฏิบัติตนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอาหาร
  ห้ามดูทีวี และต้องใส่แว่นตาดำ เพื่อตัดแสงอุลตร้าไวโอเล็ต  สำหรับคนไข้โรคต้อกระจกนั้น แพทย์ได้ให้ยาหยอดตา 4 – 5
  ครั้ง/วัน พร้อมเลือกใช้ยายี่ห้อต่างๆ  เช่น Tachion Parotin (ทาซิออน พาโรทิน) หรือ Thiola (ไธโอลา)  โดยกินหลัง
  อาหารร่วมกับสาหร่ายเกลียวทอง ปริมาณสาหร่ายเกลียวทองที่ให้ ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของอาการ ถ้าเป็นน้อย
  ก็ให้มื้อละ 4 เม็ด  วันละ2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น ถ้าเป็นมากก็ให้ มื้อละ 4 เม็ด 3 มื้อ   และให้กลับมาตรวจสายตาและ
  ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1-2  อาทิตย / ครั้ง
   
         สำหรับขนาดการใช้สาหร่ายเกลียวทองกับคนไข้ของ ดร. ยาชิโตะ ยามาซากิ นั้นใช้ 20 – 30 เม็ดต่อวันเป็นมาตรฐาน
  และได้ทดลองใช้ขนาดนี้กับคนไข้หลายรายติดต่อกันเป็นเวลาถึง 600 วัน  ไม่ปรากฏมีรายใดมีผลข้างเคียงอันเนื่องมาจาก
  การใช้สาหร่ายเกลียวทอง เป็นเวลานาน ๆ เลย
   
         การใช้สาหร่ายเกลียวทองเป็นประจำเพียงอย่างเดียว (โดยไม่ใช้ยาอื่นร่วมด้วย) ก็จะช่วยให้การติดเชื้อโรคตาบางชนิด
  ยากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ผิวหนังบาง แพ้ง่าย เด็กนักเรียนที่มักเป็นไข้หวัด มีน้ำมูกไหล
  และผู้ที่มักเป็นเม็ดที่เยื้อหุ้มตา อย่างไรก็ตามถ้าจะใช้สาหร่ายเกลียวทองให้ได้ผลอย่างเต็มที่ก็จะต้องจัดระบบชีวิตเสียใหม่ให้
  เหมาะสมไม่กินอาหารจุบจิบระหว่างมื้อหรือกินอาหารที่ไม่ถูกส่วน
   
   
         ในแง่ของการบำบัด การที่มีโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่สูง ย่อมเป็นส่วนเสริมพลังของสาหร่ายเกลียวทอง และ
  จากการศึกษาทดลองเราเชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทอง มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการบำบัดอย่างไม่ต้องสงสัย ยิ่ง
  ไปกว่านั้นเมื่อใช้สาหร่ายเกลียวทอง ในการบำบัดจริง ๆ ในโรงพยาบาล ก็พบว่า สาหร่ายเกลียวทองไม่เพียงแต่จะเป็น
  อาหารเสริมเท่านั้นแต่่สามารถใช้บำบัดโรคผู้สูงอายุเรื้อรังได้อีกด้วย
   
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™