สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg  โรคตับอักเสบ


        โรคตับนั้นมีหลายสาเหตุ ทั้งการติดเชื้อไวรัส การกินอาหารไม่เหมาะสมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป  หรือความพิการของตับที่มีสาเหตุมาจากยา  ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่ากลัวมาก เนื่องจากโรคนี้เกิดขึ้นจากการกินยาที่ใช้รักษาโรคอื่นในร่างกาย ทั้งนี้
เป็นเพราะยาที่เข้าสู่ร่างกาย ทางปากจะต้องถูกดูดซึม    จากลำไส้แล้วส่งผ่านไปให้ตับ
ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ย่อยสลายสารเคมีเหล่านี้ มีรายงานว่า 40% ของความพิการของตับ
นั้นเนื่องมาจากยารักษาโรคที่ใช้ประจำ  เช่น  ในรายผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน   และ
ความดันโลหิตสูง ที่ต้องใช้ยาลดความดันโลหิต   เพื่อช่วยไม่ให้เกิดอาการอัมพาตของ
หัวใจและช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น  แต่ผู้ป่วยก็ต้องใช้ยาตลอดไปหยุดยาเมื่อใด
ความดันก็ขึ้นเมื่อนั้น


        การรักษาโรคตับอักเสบในปัจจุบัน  ใช้วิธีการพักผ่อนให้มาก    และจัดเรื่อง
อาหารการกินให้ได้สารอาหารครบถ้วน เช่น มีการเพิ่มอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง
สารอาหารโปรตีนที่ร่างกายต้องการก็คือ เมทไทโอนีน (Methionine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโน
ชนิดนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน   กรดอะมิโนนอกจากจะเป็นสารอาหารสำคัญของ
โครงสร้างเซลล์ตับแล้ว ยังเป็นตัวป้องกันเซลล์จากพิษของแอลกอฮอล์อีกด้วย  และเนื่อง
จากในตับมีปฏิกิริยาทางเคมีที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นตับจึง  ต้องการวิตามิน
มากมาย ทั้งชนิดและปริมาณ เช่น วิตามินซี ซึ่งมีหน้าที่สำคัญใน  กระบวนการออกซิเด-
ชั่นและรีดักชั่น และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างกลัยโคเจน  ทั้งยังมีความสำคัญในการแข็ง
ตัวของเลือดอีกด้วย
   
           สาหร่ายเกลียวทอง  ช่วยได้ทั้งตับอักเสบเรื้อรังและตับอักเสบรุนแรง เหตุผลสำคัญก็คือ  ปริมาณโปรตีน
  ที่มีอยู่มากในสาหร่ายเกลียวทองถึง 60% โดยน้ำหนักยิ่งไปกว่านั้น อาหารทุกชนิดที่กินเข้าไปจะต้องถูกดูดซึม
  ของทางเดินอาหาร ซึ่งสาหร่ายเกลียวทองก็มีอัตราดูดซึมที่ดีเยี่ยมถึง 95.1% ทั้งนี้ก็เพราะว่า สาหร่ายเกลียวทอง
  เป็นสาหร่ายหลายเซลล์ ที่มีผนังเซลล์บาง และถูกดูดซึมได้ง่าย
   
        ได้มีการจ่ายสาหร่ายเกลียวทอง ให้กับคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบ
  ชนิด A จำนวน 4 คน 2 คนในจำนวนนี้เป็นโรคตับอักเสบชนิดรุนแรง
  คนที่เหลือเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังและผู้ป่วยโรคตับอักเสบชนิด B
  จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบชนิดรุนแรง รวมทั้งหมดเป็นคนไข้
  6 คน คนไข้ทุกคนได้รับ สาหร่ายเกลียวทอง ชนิด 200 มิลลิกรัม
  มื้อละ 7 เม็ด วันละ 3 มื้อ รวมเป็น 21 เม็ด/วัน หรือ วันละ 4,200
  มิลลิกรัม (เท่ากับ เอช – ไลฟ์ จำนวน 8 เม็ด) นอกเหนือจากการจัดการ
  เรื่องอาหาร การกินให้ได้สารอาหารที่ต้องการและรับประทาน สาหร่าย-
  เกลียวทอง ตามสั่งแล้ว คนไข้ไม่ได้รับการจ่ายยาใด ๆ อีก
   
      ผลการทดลองปรากฏว่า การบำบัดด้วยสาหร่ายเกลียวทองทำให้
  ตับอักเสบฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว บางรายโรคตับอักเสบได้หายขาดและ
  ตับสามารถทำงานได้ดังเดิมหรืออย่างน้อยก็สามารถทำให้กลับ มาอยู่
  ในระดับปกติได้
   
  คนไข้บางคนได้รับน้ำผักสด  และสาหร่ายเกลียวทองวันละ 3,000
  4,000 มิลลิกรัม ผลที่ได้รับคืออาการทั้งภายนอกและภายในนั้นได้หาย
  อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสาหร่ายเกลียวทองที่สามารถให้โปรตีน และวิตามินที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยโรคตับได้
   
       โรคตับอักเสบสามารถป้องกันได้ โดยการป้องกันตับไม่ให้ถูกทำลาย  เมื่อสาหร่ายเกลียวทอง มีทั้งโปรตีน และ
  วิตามินดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงรักษาตับ โรคตับอ่อนอักเสบ ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เพราะต้อง
  ทำหน้าที่ที่ไม่อาจสร้างทดแทนได้คือ
 
  1. แจกจ่ายฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมน้ำตาลที่เข้าสู่หลอดเลือด
  2. ส่งฮอร์โมนเกี่ยวกับการย่อยอาหารหลายชนิด ผ่านทางท่อตับอ่อนไปสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น
      อาจเรียกตับอ่อนว่าเป็นโกดังเก็บน้ำย่อย
 
       ตับอ่อนอักเสบเป็นอาการบวมของตับอ่อน เนื่องจากเกิดการย่อยตัวเองของน้ำย่อยจากตับอ่อน สาเหตุของโรคตับอ่อน
  อักเสบที่พบบ่อย ๆ ก็มี นิ่ว, การดื่มสุรามาก, กินอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปเป็นต้น
 
       ถ้าทราบสาเหตุแห่งการเกิดโรคตับอ่อนอักเสบ วิธีรักษาง่าย ๆ ก็คือ การขจัดตัวต้นเหตุ เช่นถ้ารู้ว่าเป็นนิ่วก็ผ่าตัดนิ่วออก
  หรือถ้าสาเหตุมาจากการดื่มสุรามากเกินไปก็ต้องห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาด
 
       การรักษาโดยการควบคุมดูแลอาหารการกิน มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ สาหร่ายเกลียวทอง
  เป็นสาหร่ายที่มีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์และได้สมดุล เป็นอาหารโปรตีนสูงที่มีอัตราการย่อยสูงเป็นพิเศษ ยิ่งกว่านั้นใน
  สาหร่ายเกลียวทองยังมีปริมาณไขมันต่ำ แต่มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูง ดังนั้นสารอาหารจากสาหร่ายเกลียวทอง
  น่าจะกลมกลืนไปอย่างเหมาะสมกับขบวนการเผาผลาญอาหารของผู้ป่วยโรคตับอ่อนอักเสบ
 
  คลอโรฟิลล์บำบัดโรคตับอ่อนอักเสบได้อย่างไร
 
  นักวิจัยชาวญี่ปุ่นและคณะพบว่า คลอโรฟิลล์สามารถบำบัดตับอ่อนอักเสบได้โดยไปยับยั้งเอนไซม์โปรตีนเอส ซึ่ง
  เอนไซม์ชนิดนี้มีส่วนทำให้เกิดการอักเสบและสำคัญที่สุด คือ การทำให้ตับอ่อนอักเสบ
 
       แพทย์ชาวญี่ปุ่นได้สั่งจ่ายสาหร่ายเกลียวทองบริสุทธิ์ หรือผสมกับอาหารให้กับคนไข้โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง และ
  คนไข้ก็มีอาการดีขึ้น
 
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™