สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpgสาหร่ายเกลียวทอง ช่วยสร้างแลคโตบาซิลลัส

   การมีแลคโตบาซิลลัสในลำไส้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ 3 ประการคือ

        1. ทำให้การย่อยและการดูดซึมดีขึ้น
        2. ป้องกันการติดเชื้อ
        3. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน


        ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้กินแลคโตบาซิลลัสเป็นอาหารเสริมเพื่อรักษาสุขภาพและเป็นที่
น่ายินดีว่าใน สาหร่ายเกลียวทอง มีคุณสมบัติพิเศษช่วยเสริมสร้าง แลคโตบาซิลลัส

ในลำไส้
        การทดลองในญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า หนูที่กินอาหารที่ผสม
สาหร่ายเกลียวทอง มีปริมาณแลคโตบาซิลลัสมากกว่าหนูที่ไม่ได้กินถึง
3 เท่าและหนูที่กินอาหารที่ผสมสาหร่ายเกลียวทองในปริมาณ 5% เป็น
เวลา 100 วัน พบว่า

        1. น้ำหนักของ caecum เพิ่มขึ้น 13%
        2. แลคโตบาซิลลัสเพิ่มขึ้น 327%
        3. วิตามิน บี1 ใน caecum เพิ่มขึ้น 43%


        ได้มีนักวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์บางท่านเชื่อว่า การที่ลำไส้ไม่สามารถดูดซึม
สารอาหาร จะทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้และการขาดแคลนแลคโตบาซิลลัสก็ยิ่ง
ทำให้การติดเชื้อเป็นไปได้ง่ายขึ้น หนทางหนึ่งที่จะชะลอการพัฒนาของโรคเอดส์ก็คือ
การให้สารอาหารเสริมเพื่อช่วยทดแทนการไม่ดูดซึม อาหารของลำไส้พร้อมกับการให้
แลคโตบาซิลลัส เพื่อให้ลำไส้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

 
        สาหร่ายเกลียวทอง ช่วยให้การดูดซึมวิตามิน บี1 จากอาหารดีขึ้น การทดลองได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การกิน
  สาหร่ายเกลียวทอง จะช่วยเพิ่มแลคโตบาซิลลัส และเพิ่มการดูดซึมวิตามินบี1 และวิตามินอื่นๆ จากอาหารได้ดียิ่งขึ้น
        
   
   

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™