สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg

 

           เบต้าแคโรทีนในสาหร่ายเกลียวทอง
            ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง


          มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับ 2 ที่คร่าชีวิตมนุษย์ก่อนวัยอันควรใน
สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากสิ่ง
แวดล้อมเป็นพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารนักวิทยาศาสตร์ได้พยายาม
เสาะหาอาหาร หรือ สารอื่นใด ที่มีคุณสมบัติในการป้องกัน และสามารถ
ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้

          เบต้า แคโรทีนเป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งที่่รู้จักกันมากที่สุดกว่า
12 ปีมาแล้ว ที่สถาบันทางด้านมะเร็งและสุขภาพของอเมริกา (National
Cancer Institute) และงานวิจัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมาก เปิดเผยว่า
การกินพืชที่มี เบต้าแคโรทีนมาก ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง


          เบต้าแคโรทีน เป็นแหล่งวิตามินเอของมนุษย์ ร่างกายของเราจะเปลี่ยน
เบต้าแคโรทีน เป็นวิตามินเอเมื่อต้องการ การกินวิตามินเอโดยตรงในปริมาณมาก
จะก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย แต่การกินเบต้าแคโรทีนในรูปอาหารนั้นปลอดภัย สาหร่าย-
เกลียวทอง
นั้นเป็นอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาเพราะมีใน
ปริมาณมากกว่า 10 เท่า ของที่เคยพบในอาหารอื่น แม้กระทั่งแครอท
   
      ประโยชน์ของเบต้าแคโรทีน
   
  1. เป็นแหล่งวิตามิน A
  2. ช่วยลดการเกิดมะเร็งในปอด
  3. ป้องกันสารเคมีไม่ให้ก่อเกิดก้อนเนื้อร้าย
  4. ป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
  5. ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน
   
        เบต้าแคโรทีน เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงมากชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดความเป็นพิษของอนุมูลอิสระ ซึ่งทำลายเซลล์
  และนำไปสู่โรคมะเร็ง อนุมูลอิสระนี้เกิดขึ้น ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
  ใช้สารพิษและยามากเกินไป มีความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการดำรงชีวิตแบบสมัยใหม่นั่นเอง
   
       ในการทดลองกับสัตว์กว่า 100 ตัว พบว่าวิตามินเอ และเบต้าแคโรทีน ช่วยยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและ
  มะเร็งหลายชนิด ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาด มนุษย์ได้พบว่า การกินวิตามินเอมาก ๆ จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อ
  การเป็นโรคมะเร็ง แต่ในการศึกษาต่อมาพบว่า เบต้า แคโรทีนต่างหากที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไม่ใช่์
  วิตามินเอ ที่สกัดมาจากสัตว
     
    ในระหว่างปี 1975 – 1986 มีงานวิจัยอย่างน้อย 14 เรื่อง ที่มี
  รายงานถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการพบมะเร็งในปอดลดลงกับเบต้าแคโรทีน
  และวิตามินเอ การศึกษาเรื่องหนึ่ง พบว่าการสูบบุหรี่ทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็น
  มะเร็ง เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่เพราะคาร์ซิโนเจนในควันบุหรี่เท่านั้น แต่เป็นเพราะ
  บุหรี่ทำให้ปริมาณเบต้าแคโรทีน ในผู้สูบลดลงด้วย และจากการทดลองนี้ยัง
  พบว่าถ้ามีปริมาณเบต้าแคโรทีน ในเลือดต่ำก็จะพบมะเร็งในปอดเพิ่มขึ้นมีการ
  ศึกษาถึง 9 เรื่องในระหว่างปี 1974 ถึงปี 1986 ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างเบต้า
  แคโรทีนและวิตามินเอ ที่มีการลดลงของมะเร็ง ในทางเดินอาหาร, ช่องปาก,
  กระเพาะและลำไส้มีอยู่ 2 เรื่องที่รายงานถึงความสัมพันธ์กับการลดลงของ
  มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
   
          ในปี 1982 มีหนังสือแจกฉบับหนึ่งของ US Research Council เรื่องอาหาร, สารอาหาร, และโรคมะเร็ง
  (DietNutrition and cancer) ซึ่งได้อ้างถึงการทดลองต่าง ๆ ข้างต้นและสรุปไว้ว่า มีหลักฐานการทดลองมากพอที่จะกล่าวได้
  ว่าอาหารที่มี เบต้าแคโรทีน หรือวิตามินเอสูงเกี่ยวพันกับการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนอกจากนี้ยังได้แนะนำพืชอาหาร
  ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกด้วย
 
      ในปี 1987 การศึกษาของประเทศอิสราเอลได้แสดงให้เห็นว่าเบต้าแคโรทีน จากธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าเพราะมี 9 cis carotenoind isomer ซึ่งไม่มีในเบต้าแคโรทีน
สังเคราะห์ หมายความว่า เบต้าแคโรทีนในสาหร่ายเกลียวทอง และพืชสีเขียวมีสารที่ให้ผลในทางแอนตี้ออกซิเดชั่นมากกว่า
เบต้าแคโรทีน ที่ได้จากการสังเคราะห์
 
      เนื่องจากสาหร่ายเกลียวทองมีเบต้าแคโรทีน อยู่มากจึงได้มีการนำเอามาทดสอบถึงพบในการต่อต้านมะเร็งคณะ
ทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำการทดสอบเบต้าแคโรทีน และสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองถึงผลที่มีต่อ
ก้อนเนื้อร้ายในปากของหนู พบว่าสามารถลดทั้งจำนวนและขนาดของก้อนเนื้อและทำให้ก้อนเนื้อนั้นหายไปได้
 
      ในการศึกษาต่อมา ได้ใช้สารสกัดเบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายเกลียวทอง เลี้ยงหนู จำนวน 20 ตัว ได้รับเชื้อ
ที่จะก่อให้เกิดเนื้องอกในปากก่อนล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีตัวใดเป็นโรคเลย ในทางตรงกันข้ามหนูอีก 20 ตัวที่ไม่ได้รับ
สาหร่ายเกลียวทองเกิดโรคเนื้องอกในปากทุกตัว เมื่อตัดเนื้อเยื่อในปากหนูที่ให้สาหร่ายเกลียวทองพบว่า สารนี้ได้เข้า
ทำลายเซลล์มะเร็งก่อนที่จะสามารถแบ่งตัวในเซลล์มีสารกระตุ้นภูมิต้านทานซึ่งเชื่อว่า
 
         ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบต้าแคโรทีน และการป้องกันมะเร็งนั้น หนักแน่นมาก ดังนั้น
  ใครก็ตามที่ไม่ได้กิน พืชผักถึง 2 มื้อในแต่ละวัน ก็ควรกินสาหร่ายเกลียวทองเพื่อเสริมสร้างปริมาณเบต้าแคโรทีน
  เพื่อต่อต้านมะเร็ง
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™