สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์   

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


           สาหร่ายเกลียวทองกับโรคเกาท์

        กรดนิวคลีอิก เป็นสารชนิดหนึ่งที่พบอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ DNA (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งทำหน้าที่นำพาลักษณะพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตนั้น และ RNA (Ribonucleic acid) ซึ่งมีหน้าที่สร้างเซลล์ควบคุม
การเจริญเติบโต เและการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ภายในเซลล์จะเห็นได้ว่า
กรดนิวคลีอิกเป็นสารที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมาก

        โรคเกาท์ (gout) เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจาก
ความบกพร่องของร่างกายที่ไม่สามารถสลายกรดยูริก ทำให้มี
ผลึกกรดยูริกสะสมอยู่ภายในข้อกระดูกซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ
อักเสบและปวด โดยปกติกรดยูริกถูกกรองออกมาเมื่อเลือด
หมุน
  เวียนผ่านไตและถูก ขับถ่ายออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โรคเกาท์ มักเป็นที่ข้อใดข้อหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดที่ข้อหัวแม่เท้า
  แต่อาจมีอาการปวดที่ข้อเข่า ข้อมือหรือ ที่ข้อเท้าก็ได้
   
            โดยทั่วไปแล้วในสาหร่ายขนาดเล็กจะมีปริมาณกรดนิวคลีอิก ประมาณ 4 - 6% Hills (1980) ได้รายงานผลการ
  วิเคราะห์ของงค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าสาหร่ายเกลียวทองมี DNA อยู่ 3.5% และมี
  RNA อยู่ 1.0% ในขณะที่ในยีสต์ที่เราใช้ทำเบียร์ หรือขนมปังจะมีอยู่ประมาณ 8 - 12% และแบคทีเรียในอาหารหมักดอง
  จะมีมากที่สุดถึง 20% Henrikson (1989) กล่าวว่าสาหร่ายเกลียวทองมีกรดนิวคลีอิกน้อยกว่าสาหร่ายขนาดเล็กชนิดอื่น
   
   
  Protein Advisory Group (PAG) ขององค์การสหประชาชาติได้แนะนำว่า ในการบริโภคกรดนิวคลีอิก จากแหล่งซึ่ง
  มิใช่อาหารปกติ (หมายถึงอาหารเสริมจากสาหร่ายหรืออาหารเสริมอื่น ๆ) ไม่ควรเกินวันละ 2.6 กรัม/วัน ซึ่งปริมาณ
  สาหร่ายเกลียวทองที่แนะนำให้บริโภคคือ 4-8 เม็ด/วัน นั้นเป็นน้ำหนักไม่เกิน 4 กรัม จะมีกรดนิวคลีอิกอยู่เพียง
  0.16 กรัม และปริมาณกรดนิวคลีอิกที่แนะนำนั้นต้องใช้ สาหร่ายเกลียวทอง ขนาด 500 มิลลิกรัมมากกว่า 130
  เม็ด/วัน จึงจะเกินมาตรฐานดังกล่าว
   
  Richmond (1986) กล่าวว่าจากการทดลองของ Fiheim (1972) ในประเทศเยอรมันและในประเทศไทยและ Griebsch
  & Zollner (1973) ได้ยืนยันว่าการบริโภคสาหร่ายขนาดเล็กไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกรดยูริกส่วนการทดลองของ Muller –
  Wecker & Kofrany (1980) กลับได้ผลว่าสาหร่ายขนาดเล็กช่วยทำให้กรดยูริกในเลือดลดลง
   
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณสาหร่ายเกลียวทองที่แนะนำให้บริโภค 4 – 8 เม็ด/วัน หรือ 30 เม็ด/วัน ในกรณีที่ไม่สามารถ
  หาอาหารหลักรับประทานได้นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลต่อปริมาณกรดยูริกในเลือดแต่อย่างใด
 
 
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™