สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


สาหร่ายเกลียวทองชีวิตที่เป็นอมตะ

สาหร่ายเกลียวทองที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อ 3.5 พันล้านปีและจะคงอยู่ตลอดไป
ตำนานการค้นพบ Spurulina สาหร่ายเกลียวทองของโลก

- 800 ปี ก่อนพุทธกาล มีหลักฐานว่า เผ่า Aztecs ในทวีปอเมริกากลางเก็บ
เกี่ยวสาหร่ายชนิดนี้จากทะเลสาบ Texcoco เป็นอาหาร
- 500 ปี ก่อนพุทธกาล มีหลักฐานว่าอาณาจักร Kanem   แห่งอัฟริกาใช้
สาหร่ายชนิดนี้จากทะเลสาบ Chad เป็นอาหาร
- พ.ศ 2387 Ordstedt ได้บรรยายลักษณะชนิดนี้และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้
ว่าSpirulina jenneri platensis
- พ.ศ 2483 Dangcard เขียนเกี่ยวกับสาหร่ายชนิดนี้ลงในหนังสือ Linnean
Society of Bordeux
- พ.ศ 2505 Dr. Clement แห่งฝรั่งเศสได้พบว่าในทะเลสาบ Chad ทวีป
อัฟริกามีสาหร่ายชนิดนี้อยู่อย่างอุดม
- พ.ศ 2509 (1) นางเจียมจิตต์ บุญสม พบสาหร่ายชนิดนี้เป็นครั้งแรกใน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประเทศไทย
                 
(2) Leonard    ชาวเบลเยี่ยม หนึ่งในคณะสำรวจอัฟริกา
(Trans – Saran Expedition) ได้เขียนเกี่ยวกับการใช้สาหร่ายชนิดนี้เป็น
อาหารของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบ Chad
- พ.ศ 2510 ศาสตราจารย์ฮิโรชิ นากามูระ ได้เริ่มการวิจัยสาหร่ายชนิดนี้ที่
ประเทศญี่ปุ่น
- พ.ศ 2516 สาหร่ายชนิดนี้ได้รับการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม International
Protein of Microoganism
- พ.ศ 2517 ในการประชุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) สาหร่ายชนิดนี้ได้รับการประกาศว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต
(The best food for tomorrow)
- พ.ศ 2523 หนังสือเผยแพร่คุณประโยชน์ของสาหร่ายชนิดนี้ชื่อว่า
“ The secret of Spirulina Medical Discoveries of Japanese
Doctors ” ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรก ในสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ 2524 (1) องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่า
สาหร่ายเป็นแหล่งอาหารเสริมที่ดีที่สุด (Excellent nutrient supplement)
                 (2) Mr. Tan อดีตผู้เชี่ยวชาญ FAO ประจำประเทศไทยได้นำ
หนังสือ Tne secret of Spirulina มามอบให้กับ นางเจียมจิตต์ บุญสมและ
แนะนำให้มีการวิจัยเรื่องนี้
- พ.ศ 2526 นางเจียมจิตต์ บุญสม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “Development
of Microalgae (Spirulina) in Thailand”
- พ.ศ 2528 นางเจียมจิตต์ บุญสม ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
David Ben Gurion แห่งประเทศอิสราเอล รับทุนสนับสนุนจากองค์การ
บริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการร่วมมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อสำรวจหาสายพันธุ์ไทย
ของสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina)
- พ.ศ 2531 หนังสือ “The secret of spirulina Medical Discoveries
of JanpaneseDoctors” ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยนางเจียมจิตต์ บุญสม
และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้จัดพิมพ์
- พ.ศ 2532 นางเจียมจิตต์ บุญสม ร่วมกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ เรื่อง Nutritional value of Thai strain Spirulina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™