สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


             บทความสาหร่ายเกลียวทอง สไปรูลิน่า Spirulina

                                      โดย ดร.สุจินต์ โตวิวิชญ์


          ญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่มีความผูกพันอยู่กับสาหร่ายทะเลและสาหร่ายน้ำจืดอยู่มาก  จนเห็นได้ว่าสาหร่ายกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น   มีผู้ให้ความเห็นว่าการที่ชาวญี่ปุ่นมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน
ปลอดจากโรคภัยหลายชนิดที่ ชาวตะวันตก ประสบกันอยู่นี้    เนื่องจากชาวญี่ปุ่นรับประทานอาหารที่มีความสมดุล
มากกว่า เช่น ปลาและสาหร่าย สาหร่ายที่ชาวญี่ปุ่นนำมารับประทานนั้นมีตั้งแต่สาหร่ายทะเลซึ่งอุดมไปด้วยไอโอดีน
และแร่ธาตุอื่น ๆ สาหร่ายหลายเซลล์  เช่น   พวกสไปรูลิน่าหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อว่า “สาหร่ายเกลียวทอง” อันเป็น
สาหร่ายน้ำกร่อยนิยมใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน เนื่องจากมีโปรตีนสูงมาก มีกรดไขมันที่หายาก เช่น กรดแกมม่า-
ไลโนเลนิก (Gamma Linolenic) ที่พบเฉพาะในพืชบางชนิดเท่านั้น ทุกวันนี้มนุษย์กำลังหันกลับเข้าสู่ธรรมชาติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการ ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการบำบัดรักษาโรค   ถ้าสิ่งใดที่สามารถป้องกันได้ด้วยสารจากธรรมชาติ
ก็จะเป็นที่นิยมยิ่งนัก สาหร่ายเกลียวทอง เป็นพืชธรรมชาติชนิดหนึ่ง  ซึ่งถ้าได้รับประทานติดต่อกันนานพอสมควร
จะมีผลดีต่อสุขภาพพลานามัยหลายประการ


         สาหร่ายเกลียวทอง  เป็นพืชหลายเซลล์ มีลักษณะเป็นเกลียว  ผนังเซลล์ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่าง ๆ และ
โปรตีนซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอื่น ๆ   ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลลูโลส  เป็นสาหร่ายสีเขียวเข้มชอบขึ้นในน้ำอุ่นที่มี
ความเป็นด่างสูง  แต่สามารถปรับตัวให้อยู่ใน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาเป็น
อาหารกันมาก จึงมีการเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
แรกที่ทำการเพาะเลี้ยง ต่อมาเป็นประเทศไทย อินเดีย จีน และประเทศอื่น ๆ
   
         คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายเกลียวทอง
 
        สาหร่ายเกลียวทอง จะมีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกับอาหารชนิดอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับแพทย์และนัก
โภชนาการ  คือมีโปรตีนสูงถึง 65% เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีโปรตีนสูง เช่น ถั่วเหลือง ซึ่งให้โปรตีน
เพียง 37% สาหร่ายเกลียวทอง จึงนับเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูง ทั้งยังพบว่า  โปรตีนของสาหร่ายเกลียวทองมี
ปริมาณสูงกว่าเนื้อสัตว์ สาหร่ายเกลียวทอง จึงนับได้ว่า เป็นแหล่งโปรตีนอีกแหล่งหนึ่งได้นอกจากนี้ ยังประ-
กอบไปด้วย กรดแกมม่าไลโนเลนิก (GLA) สูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งกรดนี้มี คุณสมบัติ ช่วยลดไขมันในเลือด
ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน ผิวหนังอักเสบ และสิวฝ้า
 
 
 
 
 
 
   
        วิตามินและเกลือแร่ในสาหร่ายเกลียวทอง
 
        สาหร่ายเกลียวทอง   มีวิตามินอยู่ในปริมาณต่าง ๆ กัน วิตามิน ที่น่าสนใจได้แก่ วิตามิน B12   ซึ่งปกติ
จะมีมากในเนื้อสัตว์ และมีปริมาณน้อยมากในพืชทั่ว ๆ ไปผู้ที่รับประทานมังสวิรัติจึงมักขาดวิตามิน B12 ซึ่ง
ทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ สาหร่ายเกลียวทอง จึงเป็นทางเลือกสำหรับ ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้เพราะ
สาหร่ายเกลียวทอง
เป็นพืชที่มีวิตามิน B12 สูง วิตามินอีกชนิดหนึ่งที่มีมากในสาหร่ายเกลียวทอง คือ วิตามิน A
ซึ่งอยู่ในรูปของเบต้าแคโรทีน มีบทบาทสำคัญในการลดอนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่ง เป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ที่
รับประทานเบต้าแคโรทีนจะมีภูมิคุ้มกันโรคสูง  ประโยชน์ของเบต้าแคโรทีนจึงนำมาใช้เป็นสารต้านมะเร็งชนิด
ต่าง ๆ  เป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามิน E, วิตามิน C,วิตามิน B1, B6 และไนอาซีนสูง นอกจากวิตามินต่าง ๆ แล้ว
สาหร่ายเกลียวทอง   ยังอุดมไปด้วยเกลือแร่ที่ จำเป็นต่อร่างกายอีกมากมาย เช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี แมงกานีส
ทองแดง เซเลเนียม และแคลเซียม นอกจากนี้เม็ดสีในสาหร่ายเกลียวทอง ยังประกอบด้วยสีเขียวของคลอโรฟีลล์
สีน้ำเงินของไพโคไซยานิน สีส้มของเบต้าแคโรทีนและแซนโตฟิล
        มีรายงานวิจัยหลายเรื่องพิสูจน์ว่า คลอโรฟีลล์ หรืออนุพันธ์ มีผลต่อการเจริญของแบคทีเรียและสัตว์ การ
เผาผลาญอาหาร ระบบการหายใจ กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง การทำงานของฮอร์โมน และการกำจัดสารพิษ
ออกจากร่างกาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

        คุณค่าทางเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ
   
            สาหร่ายเกลียวทอง     อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินเกลือแร่มาก เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารเสริม
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ระบบขับถ่ายสารพิษ และป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางในผู้ที่รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ ดังนั้นสาหร่ายเกลียวทอง จึงเป็นพืชที่น่าจะส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อใช้เป็น
แหล่งอาหารประเภทโปรตีน  เพราะสามารถเพาะเลี้ยงได้เองในประเทศไทย
 
 
 
  ที่มา : บทความสาหร่ายเกลียวทอง โดย ดร.สุจินต์ โตวิวิชญ์ จาก http://www.gpo.or.th              
   
   
 

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684
ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
Search powered by Google™