home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg

 

  

 

 

 

 

 ความสำคัญของโภชนาการ

 

 

 

 

 

           คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งปวง แต่คนเราจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นจำเป็นต้องรับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าครบถ้วนและปริมาณเพียงพอซึงเราเรียกว่า "บริโภคอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ"

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพทางกาย

 

 

ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

          คนเราจะมีรูปร่างสูงใหญ่เพียงใดขึ้นอยู่กับ การรับประทานอาหารและพันธุ์กรรมของแต่ละคน คนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่มีรูปร่างสูง ใหญ่ หากรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการร่างกายก็จะสูงใหญ่ตามลักษณะทางพันธุกรรม ตรงกันข้ามกับคนที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รูปร่างก็จะเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ตัวเล็กกว่าปกติได้ แม้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็ตาม 

 

 

 

 

 

ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง

          หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการ จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างมีครรภ์ได้ เช่น การแท้งบุตร การ คลอดบุตรก่อนกำหนด เป็นต้น นอกจากนี้หญิงมีครรภืที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายจะแข็งแรง และทารกในครรภ์ก็จะเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสมองอย่างปกติ เมื่อคลอดทารกก็จะคลอดได้ง่าย และทารกที่คลอดก็จะมีสุขภาพแข็งแง เจริญเติบโตป็นปกติ ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และผู้เป็นมารดาก็จะฟื้นคืนสู่ภาวะปกติหลังจากคลอดบุตรได้อย่างรวดเร็วด้วย

 

 

 

 

 

ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่าย

          คนที่ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายจะสามารถต้านทานโรคได้ดี เพราะมีภูมิต้านทานโรคดี แม้เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือไม่รุนแรงนัก ร่างกายก็จะสามารถรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์

 

 

 

 

 

ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น

          คนเราจะมีอายุยืนยาวได้ย่อมขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมที่ดี การแพทย์และสาธารณสุขดี มีการรักษา สุขภาพร่างกายดี และที่สำคัญคือรู้จักเลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ก็จะ ทำให้แข็งแรงมีอายุยืนยาวขึ้นได้

 

 

 

 

 

ทำให้สมองและสติปัญญาดี

          สมองของคนจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ ในครรภ์มารดา และเมื่อคลอดแล้วสมองก็จะยังคงเจริญเติบโตต่อไปอีก หญิงมีครรภ์ ที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการจะทำให้สมองของทารกในครรภ์มีการพัฒนาเจริญ เติบโตอย่างเต็มที่ และเมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าเด็กได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 1-3 ปี เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ ถึงร้อยละ 80 ของสมองทั้งหมด

 

 

 

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สาหร่ายเกลียวทอง | ร่วมธุรกิจกับเรา | สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ | สมัครสมาชิก | ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า | ติดต่อเรา | Site Map

 

Copyright ® 2009 Happylife spirulina. All rights reserved.
บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
253 หมู่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ. เชียงใหม่ 50140
สำนักงานใหญ่ โทร.053-325344-5
ฝ่ายขาย 086-431-9489, 081-603-4412, 086-429-8015, 086-429-8016
 powered by Freshcounter.com  Google bot last visit powered by Gbotvisit.com Search powered by Google™  

Counter Powered by  Freshcounter.com